11. Pricing van je product of dienst - Online Omzet

11. Pricing van je product of dienstHoe bepaal je de waarde van wat je aanbiedt? Dit heeft eigenlijk maar weinig te maken met het product of met de inhoud hiervan. Waar het daadwerkelijk om draait is de marketing die je inzet rondom je product of dienst. Hoe werkt dit precies? Daar heb ik het in deze aflevering over.


- Volg de podcast via -


Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: