20. De kracht van het Facebook advertentie algoritme - Online Omzet

20. De kracht van het Facebook advertentie algoritmeIn deze aflevering ga ik verder in op waar ik het in de vorige aflevering over heb gehad: de kracht van het Facebook algoritme. Maar weinig ondernemers kennen en benutten deze kracht waardoor het opschalen van hun resultaat een enorme uitdaging kan zijn. 


- Volg de podcast via -


Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: