27. Waarom is je front end, het eerste aanbod wat je doet, zo belangrijk? - Online Omzet

27. Waarom is je front end, het eerste aanbod wat je doet, zo belangrijk?Onder veel ondernemers heerst het gevoel dat zij telkens met iets nieuws moeten komen. Zij voelen de druk dat zij steeds een nieuw product of dienst aan dienen te bieden die iedere keer op iets anders inspeelt. Maar in de realiteit is dit vaak helemaal niet nodig. Hoe zorg je er nu voor dat je een product of dienst meerdere kunt blijven aanbieden zonder dat je daarmee je doelgroep verzadigt? Daarover gaat deze aflevering.


- Volg de podcast via -


Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: