28. De kracht van het internet gebruiken met een traditioneel offline product - Online Omzet

28. De kracht van het internet gebruiken met een traditioneel offline productWat als je enkel een traditioneel offline product of dienst aanbiedt en je toch gebruik wilt maken van de kracht van het internet? In deze aflevering laat ik zien dat het ook dan mogelijk is je onderneming op te schalen en je core dienst te ondersteunen met een digitaal product.


- Volg de podcast via -


Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: