33. De weg naar een succesvol online verkooptraject - Online Omzet

33. De weg naar een succesvol online verkooptrajectDe weg naar een online verkooptraject die structureel winst draait heb je niet in één keer gecreëerd. Dit is een kwestie van de schouders eronder zetten en blijven testen, net zolang totdat je conversiepercentages zijn gemaximaliseerd. In deze aflevering bespreek ik wat nu juist de belangrijkste onderdelen van het verkooptraject zijn waarvan je verschillende varianten test totdat je de gevoelige snaar van je doelgroep hebt geraakt. Kijk je mee?


- Volg de podcast via -


Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: