48. Hoe vertaal je informatie naar jouw specifieke situatie? - Online Omzet

48. Hoe vertaal je informatie naar jouw specifieke situatie?Op het internet is heel veel informatie te vinden waarmee je als ondernemer leert problemen te tackelen. Zo zijn er cursussen over hoe je een product moet ontwikkelen, hoe je vervolgens moet verkopen en ook adverteren komt aan bod. 

Maar het leren van al deze skills alleen is niet voldoende. De grootste en meest belangrijke skill die je als ondernemer vervolgens moet bezitten is hoe je de vertaalslag maakt van koude theorie naar jouw specifieke situatie. 


- Volg de podcast via -


Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: