Mijn strijd tegen vaag en zweverig taalgebruik bij ondernemers! - Online Omzet

Mijn strijd tegen vaag en zweverig taalgebruik bij ondernemers!In deze aflevering ga ik het hebben over een van de grootste problemen die ondernemers dwars zitten bij het behalen van online succes.

En dat is niet concreet kunnen zijn en de focus niet leggen bij de dingen waar het echt om draait. 


- Volg de podcast via -


Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: