februari 28

0 comments

Mijn strijd tegen vaag en zweverig taalgebruik bij ondernemers!In deze aflevering ga ik het hebben over een van de grootste problemen die ondernemers dwars zitten bij het behalen van online succes.

En dat is niet concreet kunnen zijn en de focus niet leggen bij de dingen waar het echt om draait. 


- Volg de podcast via -Tags


You may also like

Creëer vertrouwen bij je klant
Je eerste verkooptraject opzetten
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page