De reden dat webshops niet werken - Online Omzet

De reden dat webshops niet werkenHeel veel ondernemers denken dat om iets te verkopen op het internet een webshop nodig is. In deze aflevering wil ik toelichten waarom dit juist niet het geval is.

Heb jij zelf ook een webshop en struggle je om hier een mooie constante omzetstroom uit te genereren? Dan is wat ik uitleg in de video zeer waarschijnlijk de reden!


- Volg de podcast via -


Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: