Met SUCCES telefonische verkoopgesprekken voeren: wanneer je dit wel of niet moet inzetten. - Online Omzet
  • Home
  • Podcasts

Met SUCCES telefonische verkoopgesprekken voeren: wanneer je dit wel of niet moet inzetten.Er zijn heel veel argumenten tegen telefonische sales. Met name beginnende ondernemers hebben hier moeite mee.

De drempel om die telefoon op te pakken is spannend en niet iedereen voelt zich hier even gemakkelijk bij.

Wat ik momenteel zie is dat er heel veel bedrijven zijn die eigenlijk heel veel uit telefonische sales zouden kunnen halen, maar dit niet doen omdat ze het niet aandurven.

Er is één argument wat je in je achterhoofd moet houden, en het is niet of jij daar zelf wel of niet comfortabel over bent. Wil je weten welk argument dit is? Bekijk de video!


- Volg de podcast via -


Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: