Welke marketingsvorm moet je inzetten voor jouw product of dienst - Online Omzet

Welke marketingsvorm moet je inzetten voor jouw product of dienstIn de wereld van de online marketing zijn ontzettend veel vormen waarmee je aan de slag kunt gaan. Per prijspunt en per type niveau waar je op zit is een andere vorm beschikbaar. 

Maar welke vorm van marketing zet je nou in bij welk type product en bij welke prijs? 

Het antwoord hierop vind je in deze video!


- Volg de podcast via -


Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: